Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70, Socialdepartementet

Riksrevisionen har getts möjlighet att lämna yttrande avseende översynen av Allmänna arvsfonden i betänkandet SOU 2018:70. Riksrevisionen har i detta yttrande begränsat synpunkterna till att omfatta kapitel 15 i betänkandet avseende redovisning.

Utredningens bedömning är att det inte finns skäl att ändra regelverket för redovisning avseende Kammarkollegiets förvaltning av Allmänna arvsfonden. Riksrevisionen vill tydligt framhålla att vi inte instämmer i denna bedömning då vi erfarit att nuvarande regleringar innebär både otydligheter och i vissa delar motstridiga krav om vad årsredovisningen ska innehålla.

Uppdaterad: 08 mars 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?