Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förlängt växa-stöd, promemoria, Finansdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förlängt växa-stöd. Riksrevisionen har i tidigare remissyttranden lämnat synpunkter på promemoriorna Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare och Utökat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivargifter för aktiebolag och handelsbolag. De båda remissyttranden har baserats på tidigare granskningar som Riks­revisionen har genomfört och som har bedömts vara relevanta för växa-stödet. I detta remissyttrande lämnar Riksrevisionen synpunkter på promemorians konsekvensanalys.

Uppdaterad: 04 mars 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?