Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar, Skogsstyrelsens utredning

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens utredning
Registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar. Riksrevisionens yttrande baseras på iakttagelser som gjorts i granskningen Skyddet av värdefull skog (RiR 2018:17).

Uppdaterad: 12 november 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?