Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Parlamentariska rådet

För varje mandatperiod väljer riksdagen Riksrevisionens parlamentariska råd. Rådet består av en riksdagsledamot från varje partigrupp i riksdagen.

Ledamöter

  • Jörgen Hellman (S)
  • Jan Ericson (M)
  • David Lång (SD)
  • Solveig Zander (C)
  • Mia Sydow Mölleby (V)
  • Jakob Forssmed (KD)
  • Bengt Eliasson (L)
  • Anna Sibinska (MP)

Det parlamentariska rådet ska verka för samsyn och insyn i Riksrevisionens verksamhet. Rådet ska följa granskningsverksamheten och riksrevisorerna ska redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

Innan ett beslut om anslag på statsbudgeten för Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn med administrativt ansvar presentera förslaget för Riksrevisionens parlamentariska råd.

Uppdaterad: 10 oktober 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval