Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Parlamentariska rådet

För varje mandatperiod väljer riksdagen Riksrevisionens parlamentariska råd. Rådet består av en riksdagsledamot från varje partigrupp i riksdagen.

Ledamöter

  • Jörgen Hellman (S), ordförande
  • Göran Pettersson (M), vice ordförande
  • Agneta Börjesson (MP)
  • Per-Ingvar Johnsson (C)
  • Mia Sydow Mölleby (V)
  • Christer Nylander (FP)
  • Aron Modig (KD)
  • David Lång (SD)

Det parlamentariska rådet ska verka för samsyn och insyn i Riksrevisionens verksamhet. Rådet ska följa granskningsverksamheten och riksrevisorerna ska redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

Innan ett beslut om anslag på statsbudgeten för Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn med administrativt ansvar presentera förslaget för Riksrevisionens parlamentariska råd.

Uppdaterad: 29 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection