Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Vetenskapliga rådet

Riksrevisionens vetenskapliga råd är inrättat med syftet att bidra med råd i sakfrågor och frågor om metoder och metodutveckling.

Ledamöternas uppdrag

Ledamöterna i det vetenskapliga rådet ska ge synpunkter av mer principiell art på Riksrevisionens verksamhet utifrån bedömningar av genomförda granskningar.

Det vetenskapliga rådet är ett forum för diskussion av frågeställningar aktualiserade i forskning och annorstädes av relevans för Riksrevisionens verksamhet. Ledamöterna kan också lämna förslag på granskningsfrågor som de anser Riksrevisionen bör ta sig an.

Enskilda ledamöter i det vetenskapliga rådet kan inbjudas att vara sakkunniga i pågående granskningar, men ett sådant uppdrag är inte en del av uppdraget som ledamot utan ska hållas skilt från det senare. Riksrevisionens vetenskapliga råd sammanträder i regel fyra gånger per år.

Ledamöter

Vetenskapliga rådets ledamöter utses för en period på två år. De har olika expertkunskaper och representerar olika akademiska discipliner. Riksrevisor Stefan Lundgren är ordförande.

  • Shirin Ahlbäck (Docent, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet)
  • Maria Börjesson (Professor, VTI, Transportekonomi)
  • Robert Eriksson (Professor emeritus, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet)
  • John Hassler (Professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet)
  • Lena Marcusson (Professor emeritus, Juridiska institutionen, Uppsala universitet)
  • Per Molander (Teknologie doktor)
  • Eva Mörk (Professor, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet)
  • Jonas Vlachos (Professor, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet)
  • Peter Öhman (Professor, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik, Mittuniversitetet)

Uppdaterad: 31 oktober 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?