Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vetenskapliga rådet

Riksrevisionens vetenskapliga råd är inrättat för att bidra med råd i sakfrågor och frågor om metoder och metodutveckling.

Rådets uppdrag

Ledamöterna i det vetenskapliga rådet ska ge synpunkter av mer principiell art på Riksrevisionens verksamhet utifrån bedömningar av genomförda granskningar. Det vetenskapliga rådet är ett forum för diskussion av aktuella forskningsfrågor och annat som är relevant för Riksrevisionens verksamhet. Ledamöterna kan också lämna förslag på granskningsfrågor som de anser Riksrevisionen bör ta sig an. Enskilda ledamöter i det vetenskapliga rådet kan bjudas in att vara sakkunniga i pågående granskningar, men det är inte en del av uppdraget som ledamot utan ska hållas skilt.

Riksrevisionens vetenskapliga råd sammanträder i regel fyra gånger per år.

Ledamöter

Vetenskapliga rådets ledamöter utses för en period på två år. De har olika expertkunskaper och representerar olika akademiska discipliner. Riksrevisor Helena Lindberg är ordförande.

  • Karin Bäckstrand (professor, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet)
  • Maria Bratt Börjesson (professor, VTI, Transportekonomi)
  • John Hassler (professor, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet)
  • Vilhelm Persson (professor, Juridiska institutionen, Lunds universitet)
  • Helena Wockelberg (docent, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet)
  • Peter Öhman (professor, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Mittuniversitetet)
  • Frida Pemer (docent, Institutionen företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm)
  • Olof Bäckman (professor, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet)
  • Olof Åslund (professor, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet)

Uppdaterad: 14 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?