Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisorerna

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som utses av riksdagen. Riksrevisorerna utses för sju år och kan inte väljas om. Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelning av granskningsområden medan varje riksrevisor själv beslutar vad som ska granskas inom respektive ansvarsområde, hur granskningen ska gå till och vilka slutsatser som ska dras av granskningen. Riksrevisorernas oberoende ställning är skyddad i grundlagen.

Från 24 september 2018 är en av tjänsterna vakant.

Riksrevisorerna utanför Riksrevisionens kontor på Nybrogatan.

Riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg

Riksdagen utser en av riksrevisorerna att svara för myndighetens administrativa ledning. Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar bland annat om verksamhetens organisation och arbetsordning, förslag till anslag för myndigheten samt om årsredovisningen för Riksrevisionen.

Läs mer om riksrevisorerna

Stefan Lundgren

Helena Lindberg

Uppdaterad: 23 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?