Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisorerna

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som utses av riksdagen. Riksrevisorerna utses för sju år och kan inte väljas om. Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelning av granskningsområden medan varje riksrevisor själv beslutar vad som ska granskas inom respektive ansvarsområde, hur granskningen ska gå till och vilka slutsatser som ska dras av granskningen. Riksrevisorernas oberoende ställning är skyddad i grundlagen.

Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson

Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson

Riksdagen utser en av riksrevisorerna att svara för myndighetens administrativa ledning. Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar bland annat om verksamhetens organisation och arbetsordning, förslag till anslag för myndigheten samt om årsredovisningen för Riksrevisionen.

Läs mer om riksrevisorerna

Stefan Lundgren

Helena Lindberg

Ingvar Mattson

Uppdaterad: 29 januari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection