Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Stefan Lundgren, riksrevisor

Riksrevisor Stefan Lundgren.

Stefan Lundgren är docent i nationalekonomi och har innehaft flera forskartjänster bland annat vid Handelshögskolan. Han har varit chef för ekonomiska avdelningen vid finansdepartementet och VD för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Som generaldirektör för SCB ledde Stefan Lundgren myndigheten mellan 2009 och 2017.

Samtliga nyhetsartiklar

Visa alla nyheter

Uppdaterad: 21 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?


Riksrevisor Stefan Lundgren

ansvarsområden

Stefan Lundgren är administrativt ansvarig riksrevisor och ansvarar för granskningar inom följande utgiftsområden:

 • Samhällsekonomi och finansförvaltning (2)
  - finansmarknad
  - offentliga finanser
 • Skatt, tull och exekution (3)
 • Rättsväsendet (4)
 • Internationell samverkan (5)
 • Försvar och samhällets krisberedskap (6)
 • Internationellt bistånd (7)
 • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (10)
 • Ekonomisk trygghet vid ålderdom (11)
 • Ekonomisk trygghet för familjer och barn (12)
 • Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (13)
 • Arbetsmarknad och arbetsliv (14)
 • Statsskuldräntor m.m. (26)
 • Avgiften till EU, statsbudgetens inkomstsida, årsredovisning för staten (27)

Utöver granskningsverksamheten och det administrativa ansvaret företräder Stefan Lundgren Riksrevisionen i internationella samverkansfrågor.

Internationell samverkan