Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Skatter, avgifter och tullar

Skatter, avgifter och tullar (utgiftsområde 3 i statens budget) omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter. Här ingår även verksamheter som avser folkbokföring, id-kort, fastighetstaxering, brottsbekämpning inom tull- och skatteområdet, bouppteckningar, gränsskydd och verkställighet av enskildas betalningsanspråk. Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket är förvaltningsmyndigheter inom respektive område. Budgetram för 2018 är drygt 11 miljarder kronor.

Pågående granskningar

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

2015

Granskningsrapporter

2014

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

2004

Granskningsrapporter