Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Om optimal beskattning med fokus på det svenska skattesystemet

Riksrevisionen beställer löpande forskningsöversikter i syfte att öka kunskapen om vad forskningen säger inom vissa av de områden som Riksrevisionen planerar att granska. Det här är en forskningsöversikt inom teoretisk normativ skatteforskning skriven av Sebastian Koehne, forskare vid Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms universitet.

Om forskningsöversikten

Översikten är i huvudsak begränsad till den så kallade teoretiska normativa skatteforskningen. Denna forskningslitteratur ger vissa insikter om vad som karakteriserar ett bra utformat skattesystem med hänsyn tagen till både effektivitet och politiskt önskvärd fördelning. Den omfattar inte i detalj alla de skatter som finns i det svenska skattesystemet, utan framförallt skatt på arbetsinkomster, kapitalinkomster och konsumtion. Den omfattar inte heller den empiriska forskning som finns om skatters beteende- och fördelningseffekter. Denna del av forskningslitteraturen har också begränsningar när det gäller effekter av den ökade internationaliseringen, digitaliseringen och beskattningen av entreprenörer. Författaren förklarar noga vilka slutsatser som kan dras från denna forskning och vilka begränsningar den har.

Några andra faktorer som är viktiga för skattesystemets utformning och som också är viktiga utgångspunkter för Riksrevisionens granskningar inom skatteområdet är enkelhet, begriplighet, legitimitet och effektiv skatteindrivning.

Den publicerade översikten ska ses som ett viktigt men i vissa delar avgränsat bidrag till kunskapen om vilka faktorer som enligt forskningen är centrala för ett väl utformat skattesystem.

De slutsatser som dras i översikten är författarens egna och ska inte uppfattas som Riksrevisionens ståndpunkter i frågan.

Uppdaterad: 11 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval