Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Vem gör vad, hur och för vem – fortsatt otydlig ansvarsfördelning inom den lokala arbetsmarknadspolitiken

Riksrevisionen beställer löpande forskningsöversikter i syfte att öka kunskapen om vad forskningen säger inom vissa av de områden som Riksrevisionen planerar att granska. Den här översikten, som beställts av Riksrevisionen handlar om hur statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik överlappar varandra samt om arbetslösa riskerar att varken aktualiseras inom kommunal eller statlig arbetsmarknadspolitik. Studien innehåller en översikt av forskningen om kommunal arbetsmarknadspolitik samt en intervjustudie om hur arbetsmarknadspolitik organiseras och styrs lokalt. Rapporten är skriven av Rickard Ulmestig vid Linneuniversitet och Alexandru Panican vid Lunds Universitet, båda forskare inom Socialt arbete. 

Om forskningsöversikten

Rapporten visar bland annat att det finns stora variationer i den lokala arbetsmarknadspolitiken. Svag styrning från staten gör att det är den enskilda kommunens och det lokala arbetsförmedlingskontorets sätt att organisera sig som påverkar vilket stöd den arbetslöse får och inte nödvändigtvis dennes behov. Otydligheten i styrningen riskerar att göra politiken ineffektiv genom att kommunernas och Arbetsförmedlingens system fungerar parallellt. Det finns tydliga risker att båda aktörerna erbjuder samma service eller att människor faller mellan stolarna. Rapporten visar också att det är vanligt att arbetslösa anställs med subventionerade anställningar i kommunerna med syfte att upprätthålla den kommunala servicen.

De slutsatser som dras i rapporten är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksrevisionens ståndpunkter i frågan.

Uppdaterad: 08 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval