Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Materiel för miljarder – en granskning av försvarets materielförsörjning (RiR 2004:6)

Bindningar i försvarets materielplanering försvårar omställningen till ett nätverksbaserat försvar enligt intentionerna i försvarsreformen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Försvarets materielförsörjning är en komplex process, som finansieras med ett årligt anslag om knappt 20 miljarder kronor. Riksrevisionen konstaterar i sin granskning av försvarets materielförsörjning att planeringen är intecknad fram till 2007-2008. Dessa leveranser har beslutats tidigare, huvudsakligen utifrån invasionsförsvarets behov.

 Riksrevisionen bedömer därför att Försvarsmaktens möjligheter hittills varit begränsade att förverkliga försvarsreformens intentioner om materiell förnyelse, ökad handlingsfrihet i materielplaneringen, ett fokuserat internationellt samarbete och uppbyggnad av försvarssystem som nätverk.

 Riksrevisionen noterar att regeringen, Försvarsmakten och Försvarets Materielverk har genomfört vissa förändringar av materialplaneringen sedan försvarsreformen inleddes, men bedömer att man inte fullt ut prövat att skapa nya lösningar. Det utökade internationella materielsamarbetet ger inte heller den flexibilitet och handlingsfrihet som eftersträvas.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?