Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rätt avgifter? – Statens uttag av tvingande avgifter (RiR 2004:17)

Det är oklart hur mycket intäkter staten får från tvingande avgifter. Flera myndigheter har dessutom under lång tid fått överskott från vissa av sina avgifter. Hanteringen av avgifterna måste bli avsevärt bättre,eftersom det rör sig om avgifter som är tvingande för medborgarna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Mer än 100 statliga myndigheter tar in drygt 11 miljarder kronor per år i intäkter från avgifter som är tvinganden bland annat för medborgare och företag. Exempel på tvingande avgifter för körkort, pass, inspektion av fartyg, byte av namn och kontroll av läkemedel. De som vill ta del av den statliga tjänsten har inget annat val än att betala en avgift eftersom ingen annan än staten tillhandahåller tjänsten.

Riksrevisionens granskning visar att det råder många oklarheter och brister när det gäller tvingande avgifter. Lagstiftningen är oklar på flera punkter. Ingen vet hur många tvingande avgifter som finns. Det går inte heller att få en entydig bild av statens totala intäkter från tvingande avgifter – uppgifter om totala intäkter varierar från 7 till 17 miljarder kronor. Många avgifter har dessutom varit för höga och under lång tid givit stora överskott i förhållande till omsättningen i den avgiftsbelagda verksamheten. Överskotten kan användas för att finansiera andra verksamheter vid myndigheten som inte har något att göra med den avgift som betalas.

Riksrevisionen lämnar flera rekommendationer, bland annat att regeringen bör se över hur avgiftsintäkter kan redovisas till riksdagen på ett enhetligt sätt. Regeringen bör också sätta tydligare gränser för hur länge och med hur mycket en myndighet får ha överskott från sina tvingande avgifter.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?