Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bolagiseringen av Statens järnvägar (RiR 2005:11)

År 2001 ombildades affärsverket Statens järnvägar till SJ AB, Green Cargo AB och holdingbolaget AB Swedcarrier med dotterbolag. En granskning av  bolagiseringen har gjorts och konstaterar att regeringens och Näringsdepartementets planering, genomförande och uppföljning har medfört onödigt stora risker för staten och fördröjt omställningen till långsiktiga och effektiva transportläsningar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Affärsverket Statens järnvägar bolagiserades år 2001. Då skapades de statliga järnvägsbolagen SJ AB för persontrafik, Green Cargo AB för godstrafik och holdingbolaget AB Swedcarrier med dotterbolag som svarar för bland annat järnvägsfastigheter och tågunderhåll. Riksrevisionen har granskat denna bolagiseringsprocess. Riksrevisionen bedömer att förberedelserna för SJ:s bolagisering inte var tillräckliga för att skapa effektiva och lönsamma järnvägsföretag. Regeringen och Näringsdepartementet införde restriktionerna att bolagiseringen skulle genomföras redan den 1 januari 2001 och att kapital inte skulle tillskjutas till de nybildade bolagen. Beredning och analys av centrala frågor för bolagiseringen blev därmed bristfällig. Genom utformningen av överlåtelseavtal och ett begränsat kapital har inte goda affärsmässiga förutsättningar för SJ AB och Green Cargo AB skapats. Villkoren för de övriga nya statliga järnvägsbolagen var inte heller gynnsamma då företagen blev underkapitaliserade. Den uppföljning som har skett har i allt väsentligt varit tillfredsställande men ägarstyrningen har inte varit adekvat. Information har lämnats av järnvägsbolagen men ägarförvaltningen har i flera fall inte agerat med den skyndsamhet och tydlighet som informationen borde ha föranlett.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?