Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna (RiR 2005:18)

Granskningen visar att det finns stora brister i Rikspolisstyrelsens (RPS) styrning av polismyndigheterna. RPS har inte använt instruktionens styrinstrument – precisering av mål, tillsyn och föreskriftsrätt, bland annat för medelsfördelning – för en effektiv styrning av polisen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat Rikspolisstyrelsens (RPS) styrning av polismyndigheterna. Granskningar visar att RPS inte levt upp till sitt ansvar enligt den egna instruktionen att styra polismyndigheterna mot riksdagens och regeringens mål. RPS har inte använt instruktionens styrinstrument – precisering av mål, tillsyn och föreskriftsrätt, bl.a. för medelsfördelning – för en effektiv styrning av polismyndigheterna. Detta trots att riksdagen och regeringen men också RPS har pekat på brister inom områden som brottsförebyggande arbete samt planering och uppföljning av polisverksamheten. Konsekvensen för polisens verksamhet och resultat blir att RPS styrning inte ger polismyndigheterna incitament till att prestera goda resultat. RPS passiva styrning är också en orsak till polismyndigheternas bristande planering och redovisning av det brottsförebyggande arbetet.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?