Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Sjöfartsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten (RiR 2005:27)

En granskning av arbetet med informationssäkerheten hos Sjöfartsverket har genomförts. Granskningen visar att myndigheten inte arbetar tillräckligt systematiskt med sin informationssäkerhet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar.

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat arbetet med informationssäkerheten hos Sjöfartsverket. Informationssäkerhet handlar om att rätt information ska finnas tillgänglig, att informationen inte ska kunna förvanskas eller vara möjlig att komma åt för obehöriga. Det ska också vara möjligt att spåra bakåt hur information använts och ändrats. Sjöfartsverket är på olika sätt utsatt för informationssäkerhetsrisker och myndigheten hanterar stora mängder samhällsviktig information. Brister i informationssäkerhetsarbetet kan leda till såväl försämrad sjösäkerhet som försenade transporter. Riksrevisionens granskning visar att Sjöfartsverket inte arbetar tillräckligt systematiskt med sin informationssäkerhet.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection