Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skydd mot mutor – Läkemedelsförmånsnämnden (RiR 2005:23)

En granskning av skyddet mot mutor i Läkemedelsförmånsnämnden har genomförts. Den stora ekonomiska betydelsen innebär en risk för mutor och otillåten påverkan. I huvudsak har man granskat att ledningen i myndigheten har säkerställt att Läkemedelsförmånsnämnden har en god intern kontroll för att motverka och upptäcka mutor och otillåten påverkan. Granskningen har inte visat några indikationer på mutor och otillåten påverkan i myndighetens verksamhet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Varje år subventionerar staten läkemedel för 18 miljarder kronor. Läkemedelsförmånsnämnden beslutar vilka läkemedel som ska omfattas av subventionen. Riksrevisionen har granskat skyddet mot mutor i Läkemedelsförmånsnämnden. Den stora ekonomiska betydelsen innebär en risk för mutor och otillåten påverkan. Riksrevisionen har granskat om ledningen i myndigheten har säkerställt att Läkemedelsförmånsnämnden har en god intern kontroll för att motverka och upptäcka mutor och otillåten påverkan. Granskningen har inte visat några indikationer på mutor och otillåten påverkan i myndighetens verksamhet. Trots detta anser Riksrevisionen att skyddet mot sådana företeelser måste förstärkas i Läkemedelsförmånsnämnden. Granskningen är den första i en serie granskningar av statliga myndigheter och bolag där Riksrevisionen bedömer att risken för mutor och otillåten påverkan är väsentlig beroende på verksamhetens art.

Uppdaterad: 05 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?