Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsmarknadsverkets insatser för att minska deltidsarbetslösheten (RiR 2006:1)

Riksrevisionen har granskat om Arbetsmarknadsverkets insatser har minskat deltidsarbetslösheten. Granskningen visar att arbetsförmedlingen haft svårt att påverka arbetsgivare. Det finns inga tydliga samband mellan arbetsförmedlingens nya arbetssätt och resultat i form av minskat antal deltidsarbetslösa. För att kunna bedöma behovet av stöd och service måste AMS underlag i form av verksamhetsstatistik bli bättre.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Omkring 200 000 personer, eller 4,5 procent av arbetskraften, är arbetslösa på deltid. Arbetsmarknadsverkets insatser för att minska deltidsarbetslösheten består i samverkan med arbetsgivare, service till arbetssökande och kontroll av ersättningsvillkoren.

Riksrevisionen har granskat om insatserna mot deltidsarbetslöshet bidragit till minskat ofrivilligt deltidsarbete och en bättre fungerande arbetsmarknad.

Riksrevisionen anser att regeringen varit otydlig i styrningen av Arbetsmarknadsverket (AMV) och brustit i rapporteringen till riksdagen. Regeringen bör utforma sina specifika mål och uppdrag till AMV så att relationen till det övergripande målet om minskad arbetslöshet blir tydlig. Rapporteringen till riksdagen bör bygga på Statistiska central- byråns officiella arbetsmarknadsstatistik.

Dessutom anser Riksrevisionen att Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) inte tillräckligt har klargjort syftet med och förutsättningarna för arbetsförmedlingens samverkan med arbetsgivare. Underlaget för prioriteringen mellan olika grupper av deltidsarbetslösa är bristfälligt. AMS bör ge länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar tydliga riktlinjer för samverkan med arbetsgivare. För att lättare kunna bedöma de deltidsarbetslösas behov av service bör AMS vidareutveckla sin verksamhetsstatistik. Slutligen anser Riksrevisionen att länsarbetsnämnderna inte gjort vad som krävs för att arbetsförmedlingens kontroll av ersättningsvillkoren ska fungera tillfredsställande. Länsarbetsnämnderna bör därför se till att arbetsförmedlingen – vid prövning av rätten till ersättning – tillämpar gällande regler om deltidsintyg, handlingsplan och underlag till arbetslöshetskassan.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?