Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Finansförvaltningen i statliga fastighetsbolag (RiR 2006:21)

Riksrevisionen har granskat om finansförvaltningen är affärsmässig och effektiv i fem statliga fastighetsbolag. Det finns möjligheter att förbättra affärsmässigheten och effektiviteten i de fem fastighetsbolagen. Även regeringens arbete med att följa bolagens utveckling kan förbättras. Det samlade intrycket är att bolagens finansförvaltning ligger linje med finansförvaltningen inom fastighetsbranschen som helhet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat finansförvaltningen i de statliga fastighetsbolagen Akademiska Hus AB, Jernhusen AB, Specialfastigheter Sverige AB, Vasakronan AB och Vasallen AB. Syftet har varit att bedöma om finansförvaltningen av främst bolagens skulder är affärsmässig och effektiv. Bolagens sammanlagda skulder uppgår till drygt 40 miljarder kronor.

Granskningen visar bland annat att:

  • Bolagens benägenhet att ta finansiella risker varierar
  • Flera av de granskade bolagen har en ofullständig, oprecis och i några fall inaktuell finanspolicy
  • Flera bolag skulle sannolikt kunna öka sin avkastning genom alternativa upplånings- och placeringssätt
  • Vasallen AB har för stort eget kapital. Avkastningen på kapitalet har varit låg
  • Regeringen i sin roll som ägarförvaltare har inte agerat vid indikationer på överkapitalisering eller ofullständiga finanspolicyer hos bolagen

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?