Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kvalitén i elöverföringen – finns förutsättningar för en effektiv tillsyn? (RiR 2006:3)

Riksrevisionen har granskat tillsynen över kvaliteten i nätbolagens överföring av el. Trots lagstiftningens skärpta krav på överföringens kvalitet finns det enligt Riksrevisionen hinder för att Energimarknadsinspektionens tillsyn ska fungera effektivt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för en effektiv tillsyn över kvaliteten i elöverföringen.

Riksdagens och regeringens mål för elmarknadspolitiken är bland annat en effektiv elmarknad som ger säker tillgång på el. Elnätsverksamheten och tillsynen över den regleras i ellagen som sedan juli 2002 innehåller en bestämmelse om att elöverföringen ska vara av god kvalitet. Energimarknadsinspektionen har tillsynsansvar för kvaliteten i elöverföringen.

Riksrevisionen anser att det finns följande hinder för en effektiv tillsyn över kvaliteten i elöverföringen:

  • Tillsyn över spänningskvalitet och korta elavbrott saknas helt och tillsynen över leveranssäkerheten är begränsad.
  • Tillsynen försvåras av att det saknas en definition av begreppet god kvalitet som stöder tillsynen.
  • Det finns risk för utdragna juridiska processer efter överklaganden av tillsynsbeslut, vilket kan fördröja åtgärder mot brister i elöverföringen. • Det statistiska underlaget för tillsynen redovisas inte på tillräckligt detaljerad nivå.
  • Tillsynsmyndigheterna på elnätsområdet, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket, samverkar inte i tillräcklig utsträckning.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?