Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare (RiR 2006:5)

Riksrevisionen har granskat länsstyrelsernas tillsyn över de kommunala överförmyndarna. Granskningen visar att tillsynen inte säkerställer grundläggande krav på likabehandling och rättssäkerhet för de huvudmän som behöver samhällets hjälp med att till exempel sköta sin ekonomi. Tillsynen brister i så väl kvalitet som innehåll och omfattning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat länsstyrelsernas tillsyn över de kommunala överförmyndarna. Granskningen visar att tillsynen inte säkerställer likabehandling och rättssäkerhet för de huvudmän som behöver samhällets hjälp med att t.ex. sköta sin ekonomi.

Tillsynen brister i så väl kvalitet som innehåll och omfattning. Länsstyrelserna vidtar inte heller alltid åtgärder för att korrigera de brister som ofta upptäcks i överförmyndarnas verksamhet.

Regeringen har inte agerat för att uppnå en samordning av länsstyrelsernas tillsyn. Samtidigt har regeringen tagit bort kravet på att länsstyrelserna årligen ska inspektera överförmyndarna.

Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelserna och regeringen att vidta åtgärder för att förbättra tillsynen så att den säkerställer likabehandling och rättssäkerhet för huvudmännen. Mot bakgrund av de omfattande bristerna i överförmyndarnas verksamhet bör regeringen dessutom överväga ett förslag till riksdagen om att införa lagkrav på formell kompetens på den som väljs till överförmyndare

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?