Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilprovningen och tillgängligheten – Granskning av ett samhällsuppdrag (RiR 2007:18)

Riksrevisionen har granskat tillgängligheten till den kontrollbesiktning som utförs av AB Svensk Bilprovning. Granskningen visar att tillgängligheten har ökat under senare år och i dag ligger på en hög nivå. Samtidigt konstaterar Riksrevisionen att det tillgänglighetsuppdrag som Bilprovningen fått är mycket allmänt formulerat.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat tillgängligheten till AB Svensk Bilprovnings obligatoriska kontrollbesiktningar. Bilprovningen har monopol på besiktningarna och finansierar verksamheten med avgifter. Besiktningarna syftar till att öka trafiksäkerheten och minska vägtrafikens påverkan på miljön. Riksrevisionen har granskat hur regeringen styrt och följt upp Bilprovningens tillgänglighetsuppdrag samt hur Bilprovningen utfört och följt upp detta uppdrag.

Granskningen visar att Bilprovningen har förbättrat sin tillgänglighet de senare åren och att den nu ligger på en hög nivå. Av granskningen framgår dock att tillgänglighetsuppdraget är mycket allmänt formulerat av regeringen och att Bilprovningen på egen hand fått precisera uppdraget. Granskningen visar vidare att regeringens uppföljning av tillgängligheten kan utvecklas.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?