Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag (RiR 2007:8)

Regeringen har inte gjort den genomgång som utlovades i budgetpropositionen för de sex bolag som nu föreslås för försäljning. Genomgången skulle göras av argument för och emot statligt ägande. Regeringens beredning av propositionen om försäljning har varit otillräcklig, enligt Riksrevisionens bedömning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 förklarat sin avsikt att genomföra en genomgång av alla statligt ägda företag där argument för och emot ett statligt ägarengagemang vägs mot varandra. Regeringen planerar att sälja bolag till ett sammanlagt värde om 200 miljarder kronor under mandatperioden.

Riksrevisionen har granskat om regeringen för de sex bolag som regeringen avser sälja, genomfört den genomgång som aviserades i budgetpropositionen för 2007. Granskningen avser även om regeringen har berett propositionen 2006/07:57, såvitt avser denna genomgång, på ett tillfredsställande sätt och om beredningen dokumenterats.

Riksrevisionen bedömning är att beredningen av ärendet inte uppfyller regeringsformens beredningskrav. Riksrevisionens granskning visar att regeringen för de sex aktuella bolagen inte har gjort en genomgång enligt vad som aviserades i budgetpropositionen. Riksrevisionens bedömning är att det underlag regeringen har tagit fram inför riksdagens beslut, därmed inte är ett tillräckligt heltäckande underlag för bedömningen av förutsättningar för försäljning. Riksrevisionens slutsats är att dokumentationen vid Näringsdepartementet inte uppfyller de krav på dokumentation som konstitutionsutskottet uttalat.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?