Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter (RiR 2007:3)

Riksrevisionen har granskat regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter. Skatteutgifter ges i form av skatteförmåner till företag och hushåll och beräknades av regeringen år 2006 uppgå till 170 miljarder kronor. Granskningen visar att regeringens redovisning av skatteutgifter är svår att förstå och att underlaget heller inte används för prioriteringar i prövningen av statsbudgeten

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Staten kan välja att ge stöd till företag och hushåll genom förmåner i form av undantag och särregler i skattesystemet. Sådana skatteförmåner kallas för skatteutgifter. Riksrevisionen har granskat regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter åren 1996–2006.

Kostnaden för skatteutgifter utgörs av orealiserade skatteintäkter vilket innebär att den är mindre synlig i budgeten än kostnaden för andra stöd och bidrag. Skatteutgifter påverkar ändå statsbudgetens saldo på samma sätt som bidrag. Eftersom skatteutgifter uppgår till betydande belopp och vissa typer av skatteutgifter har ökat snabbt under senare år finns en risk att budgetdisciplinen påverkas negativt. Därför är det viktigt att synliggöra skatteutgifter så att de kan prövas på motsvarande sätt som bidrag i den statliga budgetprocessen.

Granskningen visar att regeringens redovisning av skatteutgifter är både svår att överblicka och att förstå. Redovisningen fungerar heller inte som underlag i budgetarbetet. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ser över redovisningen av skatteutgifter och prövar nya skatteutgifter efter ett antal förutbestämda kriterier.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?