Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens företagsfrämjande insatser – Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? (RiR 2007:11)

Riksdagens prioritering av kvinnor och personer med utländsk bakgrund i statens företagsfrämjande insatser har i praktiken fått litet genomslag. En orsak är att varken regeringen eller berörda bolag och myndigheter har förtydligat vad prioriteringen innebär eller hur den ska genomföras.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om riksdagens prioritering av kvinnor och personer med utländsk bakgrund har fått genomslag i statens företagsfrämjande insatser. Riksdagen har sett dessa målgrupper som en outnyttjad potential för att åstadkomma fler och växande företag.

Granskningen visar att prioriteringen fått ett litet genomslag. Det finns enligt Riksrevisionen utrymme för Nutek, Almi och Arbetsmarknadsverket att i större utsträckning inkludera kvinnor och personer med utländsk bakgrund i sina insatser. Riksrevisionen anser därför att staten inte till fullo har utnyttjat den tillväxtpotential som finns i dessa gruppers företagande.

En viktig orsak till att prioriteringen har fått ett litet genomslag är att varken den tidigare eller nuvarande regeringen har förtydligat hur prioriteringen ska tolkas och genomföras. Det har enligt Riksrevisionen lett till att prioriteringen hamnat i skymundan.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?