Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Utanförskap på arbetsmarknaden – Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (RiR 2007:24)

Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga har en fortsatt svag ställning på arbetsmarknaden. Låg sysselsättningsgrad, långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen och hög arbetslöshet kännetecknar gruppen, vars ställning inte har stärkts under 2000-talet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga har sedan länge en svag ställning på arbetsmarknaden. Riksrevisionen har granskat regeringens och AMS åtgärder för att främja gruppens ställning på arbetsmarknaden. Syftet med granskningen har varit att undersöka om dessa åtgärder har bidragit till att denna grupp fått en starkare ställning på arbetsmarknaden under 2000-talet. Lönebidraget, vilken är den mest omfattande åtgärden, har särskilt granskats.

Granskningen visar att gruppens ställning på arbetsmarknaden inte har förbättrats under perioden.

Granskningen visar också att AMS uppfyller regeringens mål om övergångar från lönebidrag till osubventionerade arbeten. Men av granskningen framgår samtidigt att det förekommer brister i regeringens och AMS styrning av stödet lönebidrag och i handläggningen på arbetsförmedlingen av detta stöd. Riksrevisionens bedömning är att om styrningen och handläggningen av lönebidraget förbättras, skulle fler funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga få tillgång till detta stöd. Gruppens ställning på arbetsmarknaden skulle därmed stärkas.

AMS har sedan flera år i uppdrag att vidta åtgärder för att öka arbetsgivares vilja att anställa funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Granskningen visar att AMS inte har fullgjort detta uppdrag. Den visar också att det inte skett någon ökning av denna vilja.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?