Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vattenfall – med vind i ryggen? (RiR 2007:29)

Vattenfall har tagit flera steg för att leva upp till regeringens ambition om elproduktion från förnybar energi. Samtidigt finns det utrymme för olika tolkningar av Vattenfalls uppdrag i omställningsarbetet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

År 2004 granskade Riksrevisionen Vattenfall AB. Då framkom att regeringen borde tydliggöra Vattenfalls uppdrag vad gällde miljö och energipolitiken.

År 2005 beslutade regeringen om ett tillägg i bolagsordningen vilket innebär att Vattenfall ska vara ledande i omställningen till en uthållig svensk energiförsörjning.

Riksrevisionen kan konstatera att det utvidgade uppdraget har fått genomslag i bolagets interna styrning och återrapportering. Ett flertal satsningar har gjorts, framför allt inom vindkraft.

Flera begrepp i bolagsordningens tillägg skapar dock utrymme för olika tolkningar. Det försvårar möjligheten att följa upp om Vattenfall arbetar i enlighet med regeringens uppdrag. Riksrevisionen anser att det utvidgade uppdraget därför bör förtydligas.

Återrapporteringen till regeringen, liksom regeringens rapportering till riksdagen, bör dessutom fördjupas. Rapporteringen bör i större utsträckning fokusera på effekterna av genomförda insatser, i förhållande till de mål som regeringen satt upp för Vattenfall inom förnybar energi.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?