Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försvarsmaktens personalförsörjning – med fokus på officersförsörjningen (RiR 2009:11)

Försvarsmaktens personalförsörjning har ännu inte anpassats så att den svarar mot myndighetens uppgifter. En ny granskning från Riksrevisionen visar att situationen är allvarlig. Problemen riskerar leda till en försämrad militär förmåga.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Sedan drygt ett decennium pågår en omstrukturering av Försvarsmakten, från ett invasionsförsvar till ett försvar. Detta har medfört ett förändrat personalbehov för myndigheten, både vad gäller volymer och kompetenser.

Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens personalförsörjning med inriktning mot myndighetens yrkesofficerare. Granskningen har fokuserats på hur myndigheten använder sin personal, det vill säga resurseffektiviteten i de processer som påverkar personalutnyttjandet.

Riksrevisionen bedömer att myndighetens personalförsörjning inte har anpassats så att den svarar mot myndighetens uppgifter. Av granskningen framgår att Försvarsmakten har obalanser i ålders- och befälsstrukturen. Vidare är inte den personal Försvarsmakten behöver för att långsiktigt säkerställa produktionen och upprätthålla myndighetens förmåga på plats. Sammantaget har dessa brister fått konsekvenser för effektiviteten i myndigheten och utgör en risk för myndighetens förmåga.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?