Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Jobbskatteavdraget (RiR 2009:20)

Allmänhetens kännedom om jobbskatteavdraget är låg. Det finns därför en risk för att avdraget inte får den effekt som regeringen räknar med. 

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Regeringen har de senare åren stegvis infört ett skatteavdrag på arbetsinkomster, det så kallade jobbskatteavdraget. Riksrevisionen har granskat om jobbskatteavdraget har förutsättningar att öka arbetsutbudet generellt och för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden i synnerhet. Riksrevisionen har även undersökt kvaliteten i regeringens beräkningsunderlag som ligger till grund för reformen.

Granskningen visar att regeringens underlag för jobbskatteavdraget har förbättrats och numera är transparent och av god kvalitet. Riksrevisionens beräkningar av jobbskatteavdragets förväntade effekter på arbetsutbudet ligger i linje med regeringens beräkningar. Jobbskattereformen har förutsättningar att på lång sikt öka arbetsutbudet. Reformen har också potential att öka arbetsutbudet för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.

Riksrevisionens granskning visar dock att allmänhetens kännedom om jobbskatteavdraget är låg. Eftersom få personer känner till reformen bedömer Riksrevisionen att det finns en risk att reformen inte når sin fulla potential.

Sammanfattning på engelska

The earned income tax credit

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?