Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens försäljning av Vin & Sprit AB (RiR 2009:9)

Regeringens försäljning av Vin & Sprit sköttes i stort sett väl och gav ett gott ekonomiskt resultat. Regeringskansliets erfarenhet och kompetens av försäljning av statliga bolag har förstärkts. 

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat försäljningen av V&S Vin & Sprit AB. Försäljningen av Vin & Sprit skedde i två separata processer. Vin & Sprit exklusive dess aktier i Beam såldes genom auktion. Beamaktierna såldes i en process med Vin & Sprits tidigare samarbetspartner Fortune.

Granskningen visar att auktionen planerades och genomfördes väl med ett gott ekonomiskt resultat och i enlighet med best practice. Jämfört med försäljningen av aktier i TeliaSonera har försäljningen av Vin & Sprit exklusive Beamaktierna förbättrats. Den administrativa hanteringen av separationen av Beamaktierna från Vin & Sprit genomfördes effektivt. En förhandlad uppgörelse om försäljningspriset för aktierna uppnåddes inte; därför fastställdes försäljningspriset av en oberoende värderingsman i enlighet med aktieägaravtal. Försäljningen gav en realisationsförlust.

Regeringens beskrivning av försäljningen av Vin & Sprit i budgetpropositionen var ofullständig. Realisationsförlusten vid försäljningen av Beamaktierna och försäljningens effekter på statsskulden redovisades inte till riksdagen.

Regeringens förvaltning av de helägda bolagen behöver förbättras inför eventuella framtida försäljningar. Det måste bland annat finnas god kännedom om begränsningar i statens äganderättigheter och deras konsekvenser.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?