Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetspraktik (RiR 2010:5)

Regeringen inledde 2009 en omfattande satsning på arbetspraktik, som en delåtgärd för att mildra finanskrisens och den påföljande lågkonjunkturens effekter på arbetsmarknaden. Riksrevisionen konstaterar att det saknas stöd för att åtgärden skulle ha bättre sysselsättningseffekter i form av reguljära tillsvidareanställningar på heltid än andra arbetsmarknadspolitiska program.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har utvärderat sysselsättningseffekterna av det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetspraktik, baserat på praktikperioder som påbörjades under 2007, samt granskat regeringens underlag inför den stora satsning på programmet som inleddes 2009.

Granskningen motiveras av den senaste tidens kraftiga lågkonjunktur, praktiksatsningens omfattning och att de arbetsmarknadspolitiska programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Vare sig Riksrevisionens effektutvärdering eller tidigare empiriska erfarenheter visar att arbetspraktik skulle ha bättre sysselsättningseffekter än andra programinsatser. Regeringen har heller inte redovisat något sådant underlag.

Sammanfattning på engelska

Work Practice

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?