Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Enhetlig beskattning? (RiR 2010:11)

En av grundprinciperna bakom 90-talets stora skattereform var att inkomster från samma inkomstslag ska beskattas lika. Detta skulle bidra till ett effektivt och stabilt skattesystem. Riksrevisionen kan efter en granskning konstatera att ett stort antal avvikelser har gjorts från principen om enhetlig beskattning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

En grundläggande princip bakom skattereformen 1990–91 var att beskattningen skulle vara enhetlig, det vill säga att lika inkomster, varor eller tjänster skulle beskattas lika. Riksdagen har så sent som 2009 också upprepat att det är en viktig princip. Sedan skattereformen har det genomförts ett stort antal avvikelser från enhetligheten. Riksrevisionens granskning fokuserar på hur ett urval av dessa avvikelser har motiverats, bland annat differentieringen av momsen, nedsättningar av socialavgifterna och ROT-avdraget.

Av granskningen framkommer att principen om enhetlighet förefaller ha minskat i betydelse. Det framkommer också att regeringen använder begreppet enhetlighet på ett tänjbart sätt. Under senare år har regeringen också uttryckligen fört fram en alternativ norm för beskattning men konsekvenserna av denna har regeringen inte utrett.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att tydligt redovisa i propositionerna när avvikelser från principen om enhetlighet föreslås och tydligare också ställa de nackdelar detta innebär mot de fördelar som förändringen förväntas innebära.

Sammanfattning på engelska

Uniform taxation?

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?