Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sveaskog AB och dess uppdrag (RiR 2010:8)

I en granskning av det statliga skogsbolaget Sveaskog konstaterar Riksrevisionen att regeringen är för passiv i sin uppföljning av bolagets olika uppdrag.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Sveaskog AB är Sveriges största skogsägare och ägs av staten. Riksrevisionen har granskat om Sveaskog fullgör sitt uppdrag. Riksrevisionens övergripande slutsats är att Sveaskog inte i alla delar utför sitt uppdrag enligt riksdagens intentioner och att regeringen inte i alla delar styr Sveaskog i enlighet med riksdagens uppdrag.

Riksrevisionen har identifierat vissa problem och brister i Sveaskogs verksamhet inom bolagets särskilda uppdrag, det vill säga industriägandet, bolagets roll på virkesmarknaden och på markområdet.

Sveaskog äger fortfarande industri, trots riksdagsbeslut om att inte vara långsiktig ägare till skogsindustri. Sveaskogs ägande i Setra försvårar möjligheterna att fullgöra uppdraget att som oberoende aktör öka konkurrensen på virkesmarknaden.

Sveaskog har fram till 2010 begränsat rätten till ersättningsmark vid reservatsbildning till att omfatta endast mindre skogsägare, trots att riksdagen inte begränsat uppdraget.

I granskningen har Riksrevisionen också identifierat svårigheter vad gäller prioriteringarna mellan att vara en förebild på miljöområdet och riksdagens och regeringens krav på affärsmässighet.

Regeringen har våren 2010 föreslagit ett förändrat uppdrag för Sveaskog. Riksrevisionen bedömer att förslaget förtydligar uppdraget, men att vissa av de problem som Riksrevisionen pekar på kvarstår.

Sammanfattning på engelska

Sveaskog AB and Its Mission

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?