Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet - Lärdomar i ljuset av utvecklingen i Baltikum 2005–2007 (RiR 2011:9)

En granskning av Riksbankens och Finansinspektionens arbete med finansiell stabilitet under åren 2005–2007 i ljuset av den risk som bankernas expansion i Baltikum innebar har genomförts. Det finansiella systemet är av stor betydelse för ekonomins funktionssätt och staten har ett övergripande ansvar för stabiliteten i systemet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat Riksbankens och Finansinspektionens arbete med finansiell stabilitet under åren 2005–2007 i ljuset av den risk som bankernas expansion i Baltikum innebar. Det finansiella systemet är av stor betydelse för ekonomins funktionssätt och staten har ett övergripande ansvar för stabiliteten i systemet.

Av granskningen framkommer att myndigheterna underskattade riskerna, i synnerhet likviditetsriskerna, och att de stresstester som utfördes byggde på alltför försiktiga antaganden. Genom att de svenska bankerna hade en dominerande roll i de baltiska betalningssystemen fick svenska staten även ett implicit ansvar för de baltiska ländernas ekonomiska stabilitet.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att myndigheternas mandat rörande ansvaret för den finansiella stabiliteten ses över och förtydligas samt att regeringen löpande bör uppmärksammas på de risker som bankernas verksamheter i andra länder medför. Riksdagen kan också överväga att anordna offentliga utfrågningar angående finansiell stabilitet.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?