Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor (RiR 2011:3)

Mellan 2004-2009 har det skett en kraftig ökning av oförbrukade forskningsbidrag hos universitet och högskolor. En ny granskning visar att denna ökning enbart till viss del hänger samman med att tillgången på bidrag för högskoleforskning har ökat.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter









Om granskningen

Riksrevisionen har granskat den kraftiga ökning av oförbrukade forskningsbidrag hos universitet och högskolor som skett under perioden 2004–2009.

Granskningen visar att denna ökning enbart till viss del hänger samman med att tillgången på bidrag för högskoleforskning har ökat. Ambitioner att koncentrera beviljade forskningsbidrag till färre forskare, att satsa på starka forskningsmiljöer och att prioritera resurser till särskilda forskningsområden har också bidragit till ökningen.

Vidare framgår av granskningen att det finns incitament för enskilda forskare att spara på beviljade bidrag genom att skjuta fram projekt och därmed senarelägga användningen av forskningsbidrag. Många forskares anställning i högskolan är beroende av tillgången på forskningsbidrag från externa finansiärer. För lärosätena finns det incitament att spara forskningsbidrag för att lättare kunna hantera fluktuationer i beviljade bidrag från externa finansiärer och i tillströmningen av studenter inom grundutbildningen. Detta leder till att medel från externa finansiärer inte förbrukas i den takt som planerats och därmed till ökningen av oförbrukade forskningsbidrag hos universitet och högskolor.

Riksrevisionen konstaterar i granskningen att regeringens, forskningsrådens och lärosätenas uppföljning av den externt finansierade forskningen i högskolan ofta är bristfällig. Regeringen har inte under den granskade perioden vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka den kraftiga ökningen av oförbrukade bidrag för forskning i högskolan.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?