Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens försäljningar av apotek (RiR 2012:10)

Granskningen från Riksrevisionen visar att omregleringen av apoteksmarknaden lett till att staten numera kontrollerar två apotekskedjor. Detta framgår dock inte tydligt i regeringens redovisning till riksdagen. Granskningen visar också att staten fortfarande har ett informationsövertag på apoteksmarknaden.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

I april 2009 beslutade riksdagen att omreglera apoteksmarknaden. Centralt i omregleringen var patient- och konsumentperspektivet. Konsumenterna skulle få ökad tillgång till läkemedel, bättre service och tjänsteutbud samt lägre läkemedelskostnader. Vidare var affärsmässiga försäljningar av apotek en viktig del av omregleringen.

Riksrevisionen har granskat om regeringen utformat och genomfört försäljningarna i enlighet med riksdagens intentioner och om de redovisats på ett transparent och ändamålsenligt sätt.

Riksrevisionen bedömer att regeringens genomförande inte var ändamålsenligt i förhållande till försäljningens mål. Regeringen analyserade inte om det fanns behov av särskilda åtgärder i förhållande till marknadsaktörerna för att målen skulle uppnås. Regeringen har heller inte redovisat uppbyggnaden av den nya statliga koncernen, Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, på ett fullständigt sätt till riksdagen. Det är också Riksrevisionens bedömning att denna koncern, som kontrollerar detaljistkedjan Apoteksgruppen, fått ett informationsövertag på apoteksmarknaden. Riksrevisionen föreslår bland annat att regeringen ger riksdagen en mer omfattande och ändamålsenlig redovisning av försäljningarna, kartlägger statens andel av apoteksmarknaden samt utreder verksamheten i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB i förhållande till riksdagens mål.

Sammanfattning på engelska

The Swedish state’s sales of pharmacies

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?