Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens kunskapsspridning till skolan (RiR 2013:11)

Skolverkets spridning av kunskap till lärare och rektorer möter till stor del deras behov, men kan bli bättre. Det material som skickas ut till skolorna behöver till exempel bli mer tillgängligt och användbart. Regeringens styrning av Skolverket bör bli mindre detaljerad och mer strategisk.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Utbildningen i skolan ska vara likvärdig över hela landet samt vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Riksrevisionen har granskat Skolverkets arbete med kunskapsspridning samt regeringens styrning av detta. Syftet har varit att undersöka om spridningen är effektiv och främjar att utbildningen i skolan i större utsträckning kan bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Granskningen visar att Skolverket bedriver sitt arbete med kunskapsspridning på ett sätt som medför att den kunskap som sprids till stor del når ut och möter behoven hos rektorer och lärare. I den meningen är spridningen av kunskap effektiv.

Samtidigt visar granskningen att det finns en förbättringspotential, både när det gäller regeringens styrning och hur Skolverket arbetar.

Regeringens styrning av Skolverkets utvecklingsuppdrag behöver förändras och bli mindre detaljerad. Skolverket behöver öka tillgängligheten till och användbarheten i insatser och material.

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?