Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Rekommendationer

Rekommendationer till förvaltningsrätterna

  • Utveckla informationen om beräknad handläggningstid
  • Effektivisera handläggningsprocessen

Rekommendationer till Domstolsverket

  • I samverkan med förvaltningsrätterna utveckla informationen i processen och se över den allmänna informationen
  • Initiera åtgärder för att uppnå ökad enhetlighet i kommunicering i målen
  • Utveckla målhanteringssystemet Vera
  • Stödja förvaltningsrätterna i utveckling av effektivare processer

Rekommendationer till regeringen

  • Se över nuvarande verksamhetsmål i regleringsbrevet

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection