Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Riksrevisionen riktar följande rekommendationer till regeringen:

  • Regeringen bör begära en tydlig avrapportering från Inspektionen försocialförsäkringen om var de stora riskerna inom pensionssystemet finns för attkunna styra och ta in kunskap om hur pensionssystemet fungerar.  
  • Regeringen bör ge Inspektionen för socialförsäkringen i uppgift att genomförarisk- och väsentlighetsanalyser av pensionsområdet som inspektionen sedan kanfölja upp verksamheten mot.
  • Regeringen bör följa upp Inspektionen för socialförsäkringens verksamhetmot instruktionen. Om instruktionen inte speglar vad regeringen vill ha fråninspektionen bör instruktionen ändras.
  • Regeringen bör följa upp om och hur Pensionsmyndigheten använder sig av derekommendationerna som Inspektionen för socialförsäkringen ger. 

Riksrevisionen riktar följande rekommendationer till Pensionsmyndigheten:

  • Pensionsmyndigheten bör fördjupa sin dialog med regeringen om resultatet avInspektionen för socialförsäkringens granskningar.
  • Pensionsmyndigheten bör försöka se till innehållet i Inspektionen försocialförsäkringens granskningar för att utveckla sin verksamhet.

Riksrevisionen riktar följande rekommendationer till Inspektionen för socialförsäkringen:

  • Inspektionen för socialförsäkringen bör göra en risk- och väsentlighetsanalys av pensionsområdet och genomföra återkommande granskningar av väsentliga områden.
  • Inspektionen för socialförsäkringen bör ta fram en strategi för hur granskningarna ska göras mer användbara för Pensionsmyndighetens verksamhet

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?