Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Kommentar på Västra Götalandsregionens uppföljning: VG primärvård i förhållande till riksrevisionens rapport

Riksrevisionen har granskat hur de statliga reformerna för vårdval och vårdgaranti påverkar primärvården. Resultatet av granskningen publicerades i rapporten Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?.

Västra Götalandsregionen publicerade en uppföljning om huruvida Riksrevisionens slutsatser är giltiga för Västra Götalandsregionen. Riksrevisionen har tagit del av regionens uppföljning och kan konstatera att resultatet på många punkter överensstämmer med granskningen. Men regionen har i flera fall använt sig av enklare metoder och antaganden, vilket kan påverka regionens analys. Riksrevisionen beskriver i promemorian skillnaderna mellan de två analyserna.

Ta del av promemorian

Riksrevisionens rapport Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?

Uppdaterad: 09 februari 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection