Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen och berörda myndigheter att vidta följande åtgärder:

Regeringen bör

  • Genomföra en samlad analys av den statliga finansieringen av civilsamhället på integrationsområdet.
  • Efterfråga uppföljning av samarbetet med det civila samhället från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.
  • Analysera behovet att vidta generellt stödjande åtgärder i syfte att underlätta civilsamhällets deltagande i upphandlingar.
  • Tydliggöra den roll som överenskommelsen inom integrationsområdet har i regeringens integrationspolitik. 

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket bör

  • Utveckla den lokala samverkan med civilsamhället.
  • Utveckla upphandlingsstrategier som underlättar för det civila samhället. 

Länsstyrelserna bör

  • Utveckla sin roll som regional resurs i integrationsarbetet. 

Ungdomsstyrelsen bör

  • Bidra till samordning av den statliga finansieringen på integrationsområdet.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?