Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning avseende hur kapitalbehovet har tillgodosetts i bolaget Swedfund International AB, hädanefter kallat Swedfund. Riksrevisionen har även följt upp en tidigare granskning av Swedfund som Riksrevisionen genomförde 2009.

Swedfund är ett statligt helägt aktiebolag med uppdrag att medverka till fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Bolaget är därmed en så kallad utvecklingsfinansiär. Verksamhetens fokus ligger på länder söder om Sahara.

Motiv till granskningen

Under perioden 2009–2013 har Swedfund fått i genomsnitt 360 miljoner kronor i kapitaltillskott per år (totalt 1,8 miljarder kronor), vilket har motsvarat ungefär en procent av den svenska biståndsbudgeten. Kapitaltillskotten har varit stora relativt bolagets eget kapital. Regeringens motivering till det tillskjutna kapitalet har varit att verksamheten ska växa. Bolaget har dock inte under perioden ökat sina investeringsvolymer i den takt som prognostiserats. I stället finns ett stort outnyttjat kapital hos Swedfund. Vid utgången av 2013 var den tillgängliga likviditeten cirka 800 miljoner kronor.

Granskningens syfte

Huvudsyftet med granskningen är att belysa om regeringens styrning av bolaget varit effektiv med avseende på kapitalförsörjning. I fokus är frågan om det finns andra och för staten som helhet mer effektiva sätt att finansiera verksamheten än genom kapitaltillskott och om dessa har övervägts. Ytterligare ett syfte är att följa upp en tidigare granskning av Swedfund som Riksrevisionen genomförde 2009.

Granskningens genomförande

Granskningen grundar sig på dokumentstudier och intervjuer. I detta arbete ingår en jämförelse av finansieringen av Swedfunds motsvarigheter i Danmark,Finland, Frankrike, Norge och Tyskland.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?