Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Rekommendationer

Rekommendation till regeringen

Regeringen bör ta fram underlag för att pröva alternativa finansieringsformer i samband med kapitalbehovsanalyser avseende Swedfund. Detta i syfte att få kunskap om vilken kapitalstruktur som är effektivast för staten som helhet såväl som för Swedfunds verksamhet. Riksrevisionen noterar att ett sådant arbete initierats under granskningens gång i samband med att Finansdepartementet tagit över förvaltningen av Swedfund.

Rekommendation till Swedfund

Swedfund bör fortsatt arbeta med att utveckla uppföljningen och sätta upp fler mål för investeringarnas utvecklingseffekter. Swedfund bör överväga möjligheterna att med jämna mellanrum låta en oberoende aktör bedöma bolagets utvecklingseffekter.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection