Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Återfall i brott – hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? (RiR 2015:4)

Andelen dömda som återfaller i brott har under lång tid legat på samma nivå. Bristen på effektiva insatser från samhället har lett till att återfallen inte minskar. Riksrevisionens granskning visar att insatserna är för få och för dåligt samordnade, kommer ofta för sent och anpassas inte tillräckligt till individen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat samhällets insatser för att förebygga återfall i brott. Kriminalvården har i uppdrag att samverka med andra aktörer i samhället kring insatser för att dömda personer till exempel ska kunna förändra sina kriminella attityder, nätverk och personlighetsmönster, hitta en försörjning, en bostad och få relevant vård och stöd. Bland de ansvariga parterna finns andra myndigheter samt socialtjänster och vårdgivare inom kommuner och landsting.

Granskningen visar att de återfallsförebyggande insatserna inte täcker de stödbehov som Kriminalvården bedömer att klienterna har. Med bättre planering och mer samverkan mellan ansvariga aktörer skulle befintliga resurser kunna användas bättre, och insatserna därmed få större effekt. En utebliven insats vid en avgörande tidpunkt kan också riskera att omintetgöra ett tidigare framgångsrikt arbete. Riksrevisionen anser även att det saknas viktig kunskap om insatser, resultat och långsiktiga effekter.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ställa tydligare krav på samverkan mellan ansvariga aktörer, inklusive kommuner och landsting. Regeringen bör tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och andra ansvariga myndigheter ta fram en nationell handlingsplan för att utveckla det återfallsförebyggande arbetet. Riksrevisionen rekommenderar också såväl regeringen som Kriminalvården att se till att de insatser som görs följs upp och utvärderas. Kriminalvården bör i sin tur driva på för en bättre samverkan med andra aktörer.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?