Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Genomförande

För att undersöka om systemet för den officiella statistiken tillämpas ändamålsenligt har Riksrevisionen fokuserat granskningen på hur systemet fungerar och används i praktiken. Riksrevisionen har i huvudsak undersökt detta genom dokumentstudier och intervjuer med statistikansvariga myndigheter, Statistiska centralbyrån (SCB) och Regeringskansliet. Skälet för den valda metoden är att de statistikansvariga myndigheterna är de som bäst kan svara på hur systemet för den officiella statistiken fungerar i dag. Detta kan sedan ställas mot hur det har varit tänkt att systemet ska fungera, vilket Riksrevisionen framför allt undersökt genom dokumentstudier och intervjuer med personer med särskild inblick i systemet.

För att tillämpningen av det officiella statistiksystemet ska fungera ändamålsenligt och vara resurseffektiv krävs enligt Riksrevisionen att regeringens styrning av systemet präglas av ett helhetsperspektiv. Det faktum att ansvaret för officiell statistik är decentraliserat till 27 olika statistikansvariga myndigheter med olika förutsättningar och resurser ställer även krav på en tydlig samordning av systemet som kan bidra till en gemensam syn och tolkning av de krav som ställs på den officiella statistiken. En tydlig samordning ger även förutsättningar att dra nytta av samordningsvinster så att statistiken kan produceras kostnadseffektivt.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?