Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Riksrevisionen har granskat om Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har beredskap för att ändamålsenligt och effektivt handlägga och utreda it-relaterade brott.

It-relaterad brottslighet är ett växande problem. För all brottslighet har de personuppklarade brotten under perioden 2006–2014 sjunkit från 18 till 15 procent, vilken är den lägsta nivån hittills. Personuppklaringen för de granskade it-relaterade brotten ligger konstant lägre och var 7 procent år 2014. Det är viktigt att Polismyndigheten och andra delar av rättsväsendet förmår hålla jämna steg med utvecklingen på området för att det brottsutredande arbetet inte ska försämras. När människor drabbas av brott och ärendena skrivs av i stället för att utredas, finns det en risk att förtroendet för rättsväsendet påverkas negativt.

Granskningen omfattar tre brottskategorier; it-bedrägerier, internetrelaterade barnpornografibrott och attacker mot infrastruktur. Riksrevisionen gör bedömningen att dessa tre brottskategorier kan illustrera handläggning och utredning av it-relaterad brottslighet i stort. Huvudsakligt fokus i granskningen är processen från anmälan av brott till beslut om huruvida åtal ska väckas. Granskningen avser regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?