Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens jämställdhetssatsning – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? (RiR 2015:13)

Regeringen satsade 2,6 miljarder kronor under åtta år för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. En granskning från Riksrevisionen visar att regeringen har påskyndat arbetet mot ökad jämställdhet, men att mycket av det som har gjorts riskerar att rinna ut i sanden och inte få någon effekt på lång sikt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Mellan 2007 och 2014 satsade regeringen 2,6 miljarder kronor på särskilda jämställdhetsåtgärder. Riksrevisionen har granskat om regeringen gjort vad den kunnat för att resultaten av satsningen ska bli bestående. Bakgrunden till granskningen är bland annat att satsningen inneburit en stor resursförstärkning. Jämställdhet är dessutom ett sektorsövergripande område, ansvarsförhållandet är komplext och det finns inte någon förvaltningsmyndighet med ansvar för området.

Granskningen visar att regeringen lyckats sätta fokus på jämställdhet. Förutsättningarna för att resultaten ska bestå är dock bristfälliga. Regeringen hade kunnat utforma satsningen på ett bättre sätt. Som det ser ut nu finns det en risk för att resultat som åstadkommits genom satsningen går förlorade.

Den förvaltningsstruktur som finns på området med delat ansvar mellan departementen och där det saknas en förvaltningsmyndighet utgör inte något bra stöd för att ta hand om resultaten. Riksrevisionen bedömer att det behövs en institutionell struktur som stärker strategin om jämställdhetsintegrering.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att bland annat se till att det finns större utrymme för analys och strategiskt tänkande i genomförandet av jämställdhetspolitiken och att regeringen i större utsträckning bör utgå från strategin om jämställdhetsintegrering, även när det gäller utformningen av tillfälliga satsningar.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?