Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Regeringen avvecklade rehabiliteringsgarantin från och med 2016, vilket överensstämde med Riksrevisionens primära rekommendation. Regeringen skrev också att de i stort delade Riksrevisionens bedömningar av orsakerna till att måluppfyllelsen hade försvårats, bland annat att överenskommelsen inte hade reviderats utifrån rådande kunskapsläge samt att det saknades fokus på att aktivt främja arbetsåtergång.

I och med regeringens skrivelse ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Utskottet såg positivt på de åtgärder som regeringen hade vidtagit med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Utskottet föreslog att regeringens skrivelse skulle läggas till handlingarna. Kammaren biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?