Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden åt asylsökande (RiR 2016:10)

Migrationsverket ordnade asylboenden för nästan fyra miljarder kronor 2015. Myndigheten har klarat att ge alla asylsökande tak över huvudet, även under den ansträngda situationen förra året. Riksrevisionens granskning visar att bättre boende kan ordnas till en lägre kostnad om myndigheten arbetar på ett effektivare och mer systematiskt sätt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Antalet asylsökande har ökat under flera års tid och under 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige. Det är Migrationsverket som har huvudansvaret för att tillhandahålla boenden åt de asylsökande. Kostnaderna för asylboenden har ökat de senaste åren och uppgick till nästan fyra miljarder kronor under 2015.

Riksrevisionen har granskat hur Migrationsverket ordnat asylboenden under 2012–2015, vilket även inkluderar hösten 2015 då antalet asylsökande ökade kraftigt på kort tid.

Granskningen visar att Migrationsverket har klarat sitt uppdrag att ordna asylboenden, även under den ansträngda flyktingsituationen hösten 2015. Riksrevisionen bedömer samtidigt att Migrationsverket hade kunnat arbeta på ett mer effektivt och systematiskt sätt före hösten 2015 och därigenom kunnat ordna bättre boenden till en lägre kostnad. Bland annat kan myndigheten förbättra stödet till mottagningsenheterna som utför en stor del av arbetet. Även upphandlingarna av asylboenden kan förbättras, liksom kontrollerna av att boendena uppfyller Migrationsverkets krav.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat att Migrationsverket säkerställer att kraven på boendena är rimliga och att de efterlevs. Även tipshanteringen och stödet till mottagningsenheterna bör förbättras.

För att Migrationsverket ska vara bättre förberett vid liknande framtida händelser anser Riksrevisionen att myndigheten bör analysera hanteringen av och beredskapen inför den ansträngda flyktingsituationen hösten 2015.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?