Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

En god arbetsmiljö för alla – Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet (RiR 2016:23)

Arbetsmiljöverket har under senare år fått utökade resurser för tillsynen av arbetsplatser. Trots detta har antalet inspektioner på arbetsplatser minskat med en tredjedel sedan 2011. Arbetsmiljöstatistiken är inte tillräckligt utvecklad för att kunna visa vilka de stora arbetsmiljöproblemen är eller hur många som är drabbade.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har i en granskning av de statliga arbetsmiljöinsatserna närmare undersökt regeringens styrning av Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöstatistiken, arbetet med att ta fram föreskrifter, information och kommunikation samt tillsynen av arbetsmiljön.

Regeringen lanserade under 2016 en ny arbetsmiljöstrategi med många uppdrag till Arbetsmiljöverket. Även om många av uppdragen är relevanta riskerar de att tränga ut nödvändigt utvecklingsarbete på Arbetsmiljöverket.

Granskningen visar att arbetsmiljöstatistiken har brister som gör att vi i dagsläget inte med säkerhet vet vilka de största arbetsmiljöproblemen är. Bristerna beror till viss del på att det är svårt att mäta tillståndet i arbetsmiljön men också på att det inte gjorts tillräckliga insatser för att förbättra statistiken. Arbetsmiljöverket har påbörjat en större översyn för att förnya reglerna på arbetsmiljöområdet och arbetar med att utveckla sin information och kommunikation.

Arbetsmiljöverket har under senare år fått utökade resurser för att öka tillsynen. Trots detta har besöken sjunkit kraftigt. Det har flera orsaker. Bland annat har arbetssättet förändrats och inspektionerna genomförs i större utsträckning i nationella projekt. För att utveckla tillsynen rekommenderar vi Arbetsmiljöverket att bland annat förenkla planeringen av de nationella projekten och förbättra hanteringen av de tips som kommer in till myndigheten.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?