Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Granskning av Årsredovisning för staten 2015 (RiR 2016:6)

Regeringens skrivningar i Årsredovisning för staten 2015 ger inte en rättvisande bild av kopplingen mellan utgiftstaket och överskottsmålet. Dessutom kringgås utgiftstaket genom att utgifter som avser 2016 tidigareläggs till 2015. Riksrevisionen menar att beslutet är att likställa med en höjning av utgiftstaket för 2016. Frågor av sådan betydelse bör normalt behandlas av riksdagen, inte av regeringen ensam.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat Årsredovisning för staten 2015. Årsredovisningen är en viktig skrivelse från regeringen som bidrar till att riksdagen kan utöva sin finans- och kontrollmakt så som den beskrivs i regeringsformen. Granskningen visar att statens årsredovisning kan förbättras på ett antal områden.

Med anledning av flera iakttagelser i granskningen finner Riksrevisionen att utgiftstakets roll som stödjare av överskottsmålet har försvagats på ett allvarligt sätt. Skrivningarna i årsredovisningen ger därtill inte en rättvisande beskrivning av kopplingen mellan de budgetpolitiska målen i nuläget.

Riksrevisionen ger i rapporten också sin syn på regeringens beslut att tidigarelägga utgifter från 2016 till 2015. Med tanke på förtroendet för det finanspolitiska ramverket anser Riksrevisionen att det kan diskuteras om det är lämpligt att regeringen flyttar utgifter mellan budgetåren utan riksdagens godkännande.

Granskningen visar även att det finns områden där regeringens redovisning och återrapportering i årsredovisningen kan utvecklas och förbättras. Exempelvis bör de bakomliggande faktorerna till varför de offentliga finanserna utvecklas annorlunda än den beslutade budgeten förklaras på ett utförligare sätt.

Uppdaterad: 08 juni 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?